Start Studieförbund, kommunalt bidrag - Ansökan
Självservice

Studieförbund, kommunalt bidrag - Ansökan

Publicerad 2017-02-03
Uppdaterad 2017-12-20 16:02
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ansökan skall vara enheten tillhanda senast den 15 april. 

Till ansökan skall följande handlingar bifogas: verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, kommunsammandrag från SCB, måldokument för den del av verksamheten som sker i Sala kommun samt redovisning av erhållet statsbidrag för den del av verksamheten som sker i Sala kommun. 

Om tjänsten

Bidraget avser att stödja studieförbund med verksamhet i Sala kommun.

Villkor

Studieförbund med verksamhet i Sala kommun.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.