StartSjälvserviceSchoolSoft - Inloggning
Självservice

SchoolSoft - Inloggning

Publicerad 2018-06-26
Uppdaterad 2018-07-23 08:50
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ett fel har uppstått i SchoolSoft

Felet består huvudsakligen i att kopplingen mellan många grundskoleelever och vårdnadshavare brutits. Det gör att vårdnadshavarna inte kan komma åt sina barns information. All information om själva studierna finns kvar. Endast kopplingen mellan vårdnadshavare och elev har påverkats. För närvarande går felet endast att åtgärda manuellt för en dag, men återkommer dagen efter.

Felet har rapporterats till SchoolSoft AB, som kommer att börja åtgärda felet på måndagen den 23 juli.
Det har även rapporterats till Datainspektionen i enlighet med GDPR.

Om du behöver tillgång till dina barns uppgifter innan felet blivit åtgärdat av vår leverantör, skicka ett e-postmeddelande till barn.och.utbildning@sala.se och ange ditt namn och vilken skola det gäller.

Om tjänsten

Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor. 

I SchoolSoft kan vårdnadshavare frånvaroanmäla och lägga in schema för barnet på förskolan och fritids samt se närvarorapporteringen från skolan. I SchoolSoft finns också planeringar, aktuella nyheter och information samt inplanerade läxor och prov, resultat, betyg, ämnes-/kursmatriser, IUP:er mm. Här finns också en verksamhetslogg där pedagogerna kan lägga ut text och bilder från verksamheten på skolan/förskolan/fritids. 

SchoolSoft underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för pedagogerna och ger också vårdnadshavare större insyn i elevernas dagliga verksamhet och de kan därmed hjälpa sina barn att strukturera vardagen på bästa sätt.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare loggar in med bank-id, e-legitimation, mobilt bank-id eller e-medborgarkonto via inloggningslänken ovan.

Personal och elever

Är du kommunanställd eller elev och uppkopplad mot vårt nätverk fyller du i samma användarnamn och lösenord som du har till datorn. 

Vid inloggningsproblem eller frågor kring SchoolSoft

Vänd dig till SchoolSoftansvarig på din eller ditt barns förskola/skola. 

Villkor

För att använda SchoolSoft måste du vara vårdnadshavare, elev eller personal inom Barn och Utbildning i Sala kommun.