StartSchoolSoft - Inloggning
Självservice

SchoolSoft - Inloggning

Publicerad 2018-06-26
Uppdaterad 2019-08-09 11:55
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor. 

I SchoolSoft kan vårdnadshavare frånvaroanmäla och lägga in schema för barnet på förskolan och fritids samt se närvarorapporteringen från skolan. I SchoolSoft finns också planeringar, aktuella nyheter och information samt inplanerade läxor och prov, resultat, betyg, ämnes-/kursmatriser, IUP:er mm. Här finns också en verksamhetslogg där pedagogerna kan lägga ut text och bilder från verksamheten på skolan/förskolan/fritids. 

SchoolSoft underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för pedagogerna och ger också vårdnadshavare större insyn i elevernas dagliga verksamhet och de kan därmed hjälpa sina barn att strukturera vardagen på bästa sätt.

Se även dessa videos från SchoolSoft som förklarar systemet närmare:

Länk: SchoolSoft för vårdnadshavare inom grundskola och gymnasium

Länk: SchoolSoft för vårdnadshavare i förskolan (starta videon från 2 minuter och 35 sek)

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare loggar in med bank-id, e-legitimation, mobilt bank-id eller e-medborgarkonto via inloggningslänken ovan.

Personal och elever

Är du kommunanställd eller elev och uppkopplad mot vårt nätverk fyller du i samma användarnamn och lösenord som du har till datorn. 

Vid inloggningsproblem eller frågor kring SchoolSoft

Vänd dig till SchoolSoftansvarig på din eller ditt barns förskola/skola. 

Villkor

För att använda SchoolSoft måste du vara vårdnadshavare, elev eller personal inom Barn och Utbildning i Sala kommun.