StartSjälvserviceFakturor till kommunen - Guide
Självservice

Fakturor till kommunen - Guide

Publicerad 2017-06-05
Uppdaterad 2018-01-26 11:26
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Fakturaadress för alla fakturor till kommunen

Sala kommun
Fakturahantering
Box 75
733  21 Sala

Om tjänsten

Kommunen hanterar alla fakturor elektroniskt. Den elektroniska hanteringen omfattar samtliga leverantörsfakturor till alla kommunens verksamheter. Samtliga fakturor måste alltid märkas med en referenskod (4 positioner) vilken anges av beställaren vid inköpstillfället, samt även förvaltning och referensperson. Saknas detta kan fakturan återsändas till leverantören för komplettering.

Kommunen tillämpar alltid 30 dagars betalningsvillkor från ankomststämplad faktura, såvida inte annat särskilt avtalats med leverantören. Kommunen godtar inte expeditions- och/eller faktureringsavgifter.

Elektroniska fakturor

Sala kommun jobbar målmedvetet för att ta emot fakturor elektroniskt, såväl för att minska miljöbelastningen som för att effektivisera fakturahanteringen. Av den årliga fakturavolymen är för närvarande ca 40 % elektroniska fakturor. För leverantörer till kommunen innebär elektronisk fakturering fördelar såsom tidsbesparing vid faktureringen och att kostnaden för porto och papper minskar. Risken för fel minimeras och kommunen får en snabbare hantering av fakturorna vilket gynnar båda parter.

Olika lösningar 

Standarden för elektronisk faktura inom offentlig förvaltning heter Svefaktura. Flera affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i det formatet alternativt genom att använda en så kallad fakturaväxel.

Följande fakturaväxlar är idag uppkopplade till kommunen.

  • Inexchange
  • Pagero
  • Swedbank

Pappersfakturor

Pappersfakturor skannas centralt i kommunen och samtliga leverantörsfakturor skickas till kommunens centrala fakturaadress.