StartÖverförmyndaren, redogörelseblankett, ensamkommande flyktingbarn
Självservice

Överförmyndaren, redogörelseblankett, ensamkommande flyktingbarn

Publicerad 2016-07-19
Uppdaterad 2019-01-02 10:46
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

I redogörelsen fyller du i vilken period det gäller samt den omyndiges personuppgifter. Om du ansöker om kostnadsersättning för dina resor behöver dessa styrkas antingen genom redovisning om hur långt du kört med egen bil eller genom biljett eller kvitto som styrker ditt utlägg. Du ska även redovisa anledningen till resan samt vart du har kört.

Observera att det endast är dina kostnader och inte den omyndiges som överförmyndaren betalar ersättning för.

Om tjänsten

För att överförmyndaren ska kunna granska hur du sköter ditt uppdrag som god man till ensamkommande flyktingbarn och kunna arvodera dig behöver du fylla i denna blankett och lämna till överförmyndaren.

Villkor

Den här blanketten används av dig som är god man till ensamkommande flyktingbarn.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ersättning

Observera att god man enligt föräldrabalken 12 kap 16 § har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren och betalas ut när redogörelsen inkommit och granskats. För att veta vad som ingår i uppdraget och ligger till grund för arvodet bör du läsa överförmyndarens informationshäfte som riktar sig till gode män för ensamkommande flyktingbarn och beslut om arvodering.