StartÖverförmyndaren - Förteckningsblankett
Självservice

Överförmyndaren - Förteckningsblankett

Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2019-01-02 10:39
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

För att fylla i blanketten behöver du veta vilka konton och tillgångar huvudmannen eller den minderåriga hade dagen för förordnandet, samt ha kontoutdrag som visar saldot för det aktuella datumet. Samtliga verifikat ska medsändas förteckningsblanketten.

Om tjänsten

Blanketten används för att redovisa huvudmannens eller den minderårigas tillgångar och skulder per det datum du förordnades som god man, förvaltare eller förmyndare.

Som förälder redovisar du det datum då barnets tillgångar översteg 8 prisbasbelopp.

Villkor

Blanketten används av god man, förvaltare och förmyndare.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Ersättning

Som förordnad god man, förvaltare eller förmyndare har du rätt till ett skäligt arvode som betalas årligen efter sedan din årsräkning granskats.