StartÖverförmyndaren, uttagsmedgivande (vuxen) - Ansökan
Självservice

Överförmyndaren, uttagsmedgivande (vuxen) - Ansökan

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2019-01-02 10:44
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om din huvudman enligt läkarintyg förstår vad saken gäller ska även huvudmannen underteckna ansökan. Du behöver redovisa vad pengarna ska användas till och från vilket konto pengarna ska tas ut.

Observera att du inom tre veckor efter beviljat uttagsmedgivande måste redovisa kvitto/kvittens på inköpet. Verifikatet återsänds till dig så att du även har möjlighet att redovisa detta i årsräkningen.

Om tjänsten

Ansökan om överförmyndarens samtycke till uttag från huvudmannens konto med överförmyndarspärr.

Villkor

Du som god man eller förvaltare använder ansökningsblanketten när du vill göra uttag från din huvudmans konto med överförmyndarspärr.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.