StartÖverförmyndaren, uttagsmedgivande (barn) - Ansökan
Självservice

Överförmyndaren, uttagsmedgivande (barn) - Ansökan

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2019-01-02 10:43
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om båda föräldrarna är förmyndare måste båda underteckna ansökan. Om ditt barn är över 16 år ska även barnet underteckna ansökan. Du behöver redovisa vad pengarna ska användas till och från vilket konto pengarna ska tas ut. För att överförmyndaren ska kunna ta ett rättssäkert beslut krävs även att du i en förteckningsblankett redovisar ditt barns tillgångar per det datum som pengarna betalats ut till kontot med överförmyndarspärr. 

Observera att du inom tre veckor efter beviljat uttagsmedgivande måste redovisa kvitto/kvittens på inköpet. Verifikatet återsänds till dig så att du även har möjlighet att redovisa detta i eventuell årsredovisning.

Om tjänsten

Ansökan om överförmyndarens samtycke till uttag från omyndigs konto med överförmyndarspärr.

Villkor

Du som förälder använder ansökningsblanketten när du vill göra uttag från ditt barns konto med överförmyndarspärr.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.