StartÖverförmyndaren, upphörande av ställföreträdarskap - Ansökan
Självservice

Överförmyndaren, upphörande av ställföreträdarskap - Ansökan

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2019-01-02 10:43
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Till ansökan om upphörande ska det framgå hur situationen har förändrats, hur hjälpbehovet ser ut i dag och varför ställföreträdarskapet inte längre är nödvändigt. 

Läkarintyg ska bifogas ansökan om upphörande av godmanskap och förvaltarskap. Om du som ställföreträdare eller anhörig inte har möjlighet att få fram ett läkarintyg har Tingsrätten rätt att själva begära detta från sjukvården. 

Ansökan om upphörande av ställföreträdarskap skickas till Västmanlands Tingsrätt i Västerås (för fullständig adress se blankett).

Om tjänsten

Ansökan om att godmanskap, förvaltarskap eller förmyndarskap ska upphöra.

Villkor

Du som är eller har god man eller förvaltare, är anhörig till någon som har god man, förvaltare eller förmyndare eller du som har fyllt 16 år och har förmyndare/medförmyndare.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.