Start Överförmyndaren, samtycke, mall - Ansökan
Självservice

Överförmyndaren, samtycke, mall - Ansökan

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2019-01-02 10:37
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Innan du fyller i formuläret behöver du har fullständiga uppgifter (med verifikat) avseende kostnader, avgifter och liknande.

Om tjänsten

Detta är en mall för dig som ska ansöka om Överförmyndarens samtycke till någon åtgärd. Överförmyndarens samtycke krävs till exempel när du som god man, förvaltare, förmyndare eller vårdnadshavare ska sälja eller köpa ett hus eller en bostadsrätt, när inköp görs av aktier, upptagande av lån eller annan skuldsättning.

Överförmyndarens samtycke krävs även till skiftet när den omyndiga eller den som har god man eller förvaltare har del i ett dödsbo eller om bodelning sker av annan anledning.

Villkor

God man, förvaltare, förmyndare eller vårdnadshavare som ska utföra en rättshandling för huvudmannen eller den underåriga.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.