StartÖverförmyndaren, god man eller förvaltare (egen) - Ansökan
Självservice

Överförmyndaren, god man eller förvaltare (egen) - Ansökan

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2019-01-02 10:41
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Till ansökan om god man eller förvaltare ska det bifogas läkarintyg inför god man/förvaltare och personbevis där samtliga relationer framgår. I ansökan ska det framgå varför du har behov av god man, varför behovet har uppstått just nu och varför behovet inte kan lösas på ett enklare sätt, t.ex. genom fullmakt eller autogiro. Om ansökan inte avser ett fullt godmanskap/förvaltarskap ska du även skriva hur övriga delar fungerar idag. 

Om ansökan avser ett förvaltarskap ska det även framgå varför det inte är tillräckligt med ett godmanskap. 

Egen ansökan om god man eller förvaltare ska skickas till Västmanlands Tingsrätt i Västerås (för fullständig adress se blankett).

Om tjänsten

Egen ansökan till Tingsrätten om god man eller förvaltare

Om man vill ansöka om god man själv bör man ta kontakt med någon inom socialtjänsten eller sjukvården för att få hjälp med att fylla i blanketten. Det är också en stor fördel om någon inom socialtjänsten eller sjukvården kan tillstyrka att godmanskap eller förvaltarskap bör anordnas.

Villkor

Enligt föräldrabalken kan den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, om det behövs få god man. För att kunna ansöka om god man eller förvaltare ska du vara myndig.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.