StartÖverförmyndaren, att driva rörelse för underårig - Ansökan
Självservice

Överförmyndaren, att driva rörelse för underårig - Ansökan

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2019-07-25 13:57
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om den underåriga har två vårdnadshavare ska båda underteckna ansökan. 

I ansökan ska framgå en närmare beskrivning av näringsverksamheten, vilket ansvar den underåriga har i rörelsen, om någon säkerhet ska lämnas för skuldsättning och om det föreligger risk för framtida skuldsättning. Det ska även framgå vem som ansvarar för bokföring och skattedeklarationer, eventuella övriga delägare, hur mycket pengar som den underåriga ska investera i rörelsen, information om eventuella lån som krävs och liknande.

Om tjänsten

Föräldrar får inte låta den som är under sexton år driva rörelse. Om den omyndiga har fyllt 16 år kan föräldrarna ansöka om överförmyndarens samtycke till att låta henne/ honom driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet.

Utan samtycke från överförmyndaren får inte föräldrarna själva driva en sådan rörelse för den omyndigas räkning. Överförmyndaren får bara lämna samtycke om den omyndigas ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med hänsyn till rörelsens beskaffenhet är lämpligt med ett samtycke.

Villkor

Du som är förälder till ungdom som har fyllt 16 år och som vill driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.