StartÖverförmyndaren, avseende behov av god man eller förvaltare - Anmälan
Självservice

Överförmyndaren, avseende behov av god man eller förvaltare - Anmälan

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2019-07-25 13:56
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Till anmälan om behov av god man ska det bifogas läkarintyg inför godmanskap, samtycke och personbevis avseende den som behöver god man. 

Till anmälan om behov av förvaltarskap krävs endast läkarintyg och personbevis avseende den som behöver god man. Det behöver även framgå varför det inte är tillräckligt med ett godmanskap. 

Om inte anmälan avser ett fullständigt godmanskap eller förvaltarskap ska det framgå i anmälan hur de delar som ej ska ingå fungerar idag. Om det inte är möjligt att få fram läkarintyg ska det framgå varför detta inte är möjligt och då bör istället en social utredning bifogas anmälan.

Om tjänsten

Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall göras på denna blankett.

Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening av sådan ställföreträdare föreligger.

Villkor

Personal eller myndighetspersoner inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.