StartÖverförmyndaren, från socialnämnden avseende behov av förmyndare - Anmälan
Självservice

Överförmyndaren, från socialnämnden avseende behov av förmyndare - Anmälan

Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2019-07-25 13:57
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Till anmälan om behov av förmyndare/medförmyndare bifogas personbevis där vårdnadshavare framgår. I anmälan ska framgå de skäl till varför förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt. 

Om tjänsten

Socialnämnden ska enligt lag anmäla till överförmyndaren om den finner att förmyndare eller medförmyndare bör förordnas för någon när förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt.

Villkor

Blanketten ska användas av personal inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.