StartÖverförmyndaren, från socialnämnden avseende barn - Anmälan
Självservice

Överförmyndaren, från socialnämnden avseende barn - Anmälan

Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2019-07-25 13:56
Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Du behöver veta barnets och föräldrarnas person- och adressuppgifter. 

Till anmälan ska även bifogas ett personbevis där vårdnadshavare framgår.

Om tjänsten

Nämnden skall anmäla till överförmyndaren, om den finner att det föreligger sådana förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt (SoF 5 kap. 3 § 3 p).

OBS! Socialnämndens upplysningsskyldighet gäller oavsett om barnet har egendom eller ej.

Villkor

Den här blanketten ska endast användas av personal inom socialnämnden.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.