StartKulturstipendium - Ansökan (stängd)
Självservice

Kulturstipendium - Ansökan (stängd)

Publicerad 2017-09-01
Uppdaterad 2019-10-10 12:45
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Tjänsten är tillfälligt stängd fram till: 2020-05-01.

Om tjänsten

Kulturstipendiet är en belöning för värdefull kulturgärning. Sala kulturstipendium är avsett som stöd och uppmuntran för verksamhet inom skilda aktuella områden. Stipendiet är på 25.000 kr.

Om blankett används skickas ansökan till:

Sala kommun
Kultur & Fritid
Box 304
733 25 Sala

Ansökan ska ha inkommit senast 1 oktober.

Villkor

Behöriga sökande är dels personer som är bosatta i födda i eller har stark anknytning till Sala kommun, dels grupper, föreningar och organisationer som är verksamma inom kommunen.

Giltighetstid/ansökningsperiod

Ansök senast 1 oktober varje år.

2018

 Kultur och fritidsnämnden beslutade 2018-11-08 att årets kulturstipendium på 25 000 kr tilldelas Elisabeth Storm .

Motivering:

"Elisabeth Storm har under många år jobbat för kulturverksamhet inom Sala kommun. Hon har drivit på kulturlivet i Ransta, tillsammans med Ranstaborna genomför hon adventskalendern, under 24 dagar i december, samtidigt har hon haft tid att utveckla allsången i Ransta Stationspark, Baluns i Ransta, påskkärringen på äggletningen eller Spökvandring. Hon levandegör landsbygden".

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se