StartEU-valet 2019
Informationstjänst

EU-valet 2019

Publicerad 2019-05-07
Uppdaterad 2019-06-11 09:33
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Söndagen den 26 maj 2019 är det EU-val i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren.
Val 26 maj 2019 - Europaparlamentet
Val 26 maj 2019 - Europaparlamentet - Läs mer om valet på EU-information (Riksdagen)

Förtidsrösta i en röstningslokal (8–26 maj)

Röstningslokaler i Sala kommun 

Du behöver röstkort och ID-handling om du röstar i en röstningslokal.
  • Om du saknar id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.
  • Observera att våra röstningslokaler har olika öppettider. 
  • Du kan välja att rösta i förtid i en röstningslokal varsomhelst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen. 

Rösta i din vallokal på valdagen 26 maj

Vallokaler i Sala kommun

Du behöver id-handling för att rösta i din vallokal.
  • Om du saknar id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.
  • Din vallokal står på ditt röstkort. Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Röstningslokaler som har öppet även på valdagen 26 maj

Om du inte kan rösta i din vallokal som står på röstkortet kan du välja en röstningslokal som har öppet på valdagen. Observera att röstningslokalerna har olika öppettider

Rösträtt till Europaparlamentet

Har jag rösträtt?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Sala kommuns Valservice

Information om röstning

Kommunjurist., Virve Svedlund, 0224-74 70 11, virve.svedlund@sala.se

Valadministratör Nina Nilsson, 0224-74 78 05, nina.nilsson@sala.se

Dubblettröstkort

Om du saknar ditt röstkort kan du få ett dublettröstkort på Sala kommun:
Medborgarkontoret, Stora torget 1, Sala (vard. kl. 8–17)

Stadsbiblioteket, Röstningslokal, Norra Esplanaden 5, Sala 

Material för budröstning

För budröstning krävs särskilt material som kan hämtas på Sala kommun:
Medborgarkontoret, Stora torget 1, Sala (vard. kl. 8–17)

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själv kan ta sig till en röstningslokal och inte har eget bud kan få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare.

Beställning: 0224-74 78 05.

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen.

Särskilt material behövs för att rösta med bud

Särskilt material för budröstning kan beställas hos kommunen eller hos Valmyndigheten. Valsedlar kan hämtas på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen. Budrösten kan lämnas in som förtidsröst eller på valdagen i vallokal.

Beställ material för budröstning hos Valmyndigheten direkt

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat.

Material för brevröstning från utlandet

Beställ material för brevröstning från utlandet hos Valmyndigheten direkt

Utläggning av valsedlar till Europaparlamentsvalet 2019

På alla ställen där väljare kan rösta lägger röstmottagare ut namnvalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än 1 procent av rösterna. 

Övriga partier ansvarar själva för att lämna sina valsedlar med namn på sina kandidater till röstmottagare i kommunens vallokaler och röstningslokaler ca 30 minuter innan lokalens öppettid. Observera att lokalerna har olika öppettider.

Röstningslokaler (med adresser och öppettider)

Vallokaler (med adresser och öppettider)

Blanka valsedlar läggs ut av röstmottagare

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka valsedlar.

Läs mer

Utläggning av valsedlar till Europaparlamentsvalet 2019 (Valmyndigheten)