StartValresultat för valet 2018
Informationstjänst

Valresultat för valet 2018

Publicerad 2018-08-10
Uppdaterad 2019-06-11 09:33
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Här kan du läsa om valresultatet i Sala kommun för val till Riksdag, Kommun och Region den 9 september 2018. Samtliga resultat är publicerade cirka 14 dagar efter valdagen.

Om rösträkning, valresultat och mandatfördelning

Resultatet av hela rösträkningen sker i flera steg och publiceras i sin helhet löpande på Valmyndighetens webbplats 

Preliminärt valresultat (valnatt)

En preliminär mandatfördelning görs på valnatten.
När flertalet vallokaler är klara med sin räkning görs en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Uppdaterat preliminärt valresultat (onsdagsräkning)

De förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen räknas en första gång hos kommunerna. Det är främst brevröster och röster från ambassader samt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen.

Denna räkning kallas för valnämndens preliminära rösträkning och genomförs på onsdagen efter valdagen. Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Slutlig rösträkning och slutligt valresultat

Måndagen efter valdagen påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen alla rösterna en gång till. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och titta hur det går till.

  1. Riksdagsvalet räknas först. När räkningen av alla röster till riksdagen är klar görs fördelningen av mandat mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.
  2. När riksdagsvalet är färdigräknat påbörjas den slutliga rösträkningen av rösterna för valen till kommunfullmäktige. 
  3. Därefter räknas rösterna för valen till landstingsfullmäktige. Länsstyrelserna fastställer resultaten för dessa val.
Länsstyrelsen beräknas bli klar med sin rösträkning för valet till riksdagen i slutet av veckan.

Fördelning av mandat

Slutliga valresultatet fastställs - ca 24 september

Det slutliga resultatet för riksdagsvalet fastställs cirka en vecka efter valdagen. Samtliga resultat är publicerade cirka 14 dagar efter valdagen.