Informationstjänst

Ansökningstider

Publicerad 2019-08-27
Uppdaterad 2021-05-19 06:45
Här finner du samtliga ansökningstider som Sala kommun erbjuder.
Är du intresserad utav grund-, gymnasiala- eller yrkesutbildningar utöver de som står här?
Kontakta våra studie- och yrkesvägledare.
Du finner deras kontaktuppgifter under rubriken studie- och yrkesvägledning.

 

Fasadbild - Vuxnas lärande

Distans, flex och yrkesutbildningar 

Vi tänker nytt, enkelt och lätt. 

Vuxnas Lärande i Sala arbetar hela tiden med att förbättra så kommuninvånarna ska få större valmöjlighet till sina studier. Från och med januari 2021 så kommer vi ingå i ett samverkansavtal med Västerås Stad och där av kunna ge er ett större utbud bland olika skolor och utbildningar.

Ska du söka till Grundläggande studier, SFI, Lärvux eller vår egen Undersköterskeutbildning så gör du ansökan via vår sida i Sala. Övriga utbildningar / kurser söker du på Västerås Stad (VUC).

Vård- och omsorgsutbildningen

För sista ansökningsdag gäller att ansökningshandlingar och betygskopior skall vara inkomna till Vuxnas lärande i Sala kommun enligt nedan.

  • Nästa start 16 augusti 2021. Sista ansökningsdag 6 juni.      

 

                             

Grundläggande studier i Sala

Nedanstående kursstarter och ansökningstider gäller för kurserna svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik samt samhällskunskap. Vi erbjuder även orienteringskurser.        

Grundläggande kursstarter 2021/2022

Startdatum                       Sista ansökningsdag

2021-01-11                       2020-12-06

2021-03-08                       2021-02-07 (denna start gäller endast grundläggande samhällskunskap)

2021-03-22                       2021-02-21

2021-05-24                       2021-04-25

2021-08-16                       2021-06-20

2021-09-13                       2021-08-15 (denna start gäller endast grundläggande samhällskunskap)

2021-10-25                       2021-09-26

2022-01-10                       2021-12-05

2022-03-21                       2022-02-20

2022-05-30                        2022-05-01

Orienteringskurser våren 2021

Startdatum                      Sista ansökningsdag

2021-01-11                      2020-12-06  Matematik, Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämne

2021-03-01                      2021-02-07 Digitalisering

2021-03-22                      2021-02-21  Matematik

2021-05-24                      2021-04-25  Matematik

Gymnasiala studier i Sala

Vi erbjuder nu på plats i Sala studier på gymnasial nivå i ämnena Svenska som andraspråk 1, samhällskunskap 1a1, matematik 2b och matematik 2c

Gymnasiala kurser 2021

Startdatum                  Sista ansökningsdag

2021-04-26                  2021-03-21

2021-08-16                  2021-06-20

2021-10-18                  2021-09-19

2022-01-10                  2021-12-05

 

Fler tider kommer inom kort att läggas in.

Gymnasiala studier i annan kommun

När det gäller ansökan till annan kommun än Sala och Västerås, måste du själv kontrollera den kommunens ansökningstider.
Salas vuxenutbildning behöver få in din ansökan komplett med betyg, MINST 2 veckor innan sista ansökningsdatum. Vi har en handläggningstid gentemot andra kommuner för att ta beslut och skicka till mottagande kommun. Ansöker du till Västerås så får vi ansökan elektroniskt men vi behöver fortfarande dina tidigare betyg. Maila dom till vuxnaslarande@skola.sala.se

Ansökningstider mot gymnasiala studier i Västerås.

Vi har ingått i ett samverkansavtal med Västerås vilket innebär att vi har samma ansökningstider som dom. Du ser ansökningstiderna på deras ansöknings sida. 

Yrkesutbildningar

Ansökningstider yrkesutbildningar via Västerås.

Vi har ingått i ett samverkansavtal med Västerås vilket innebär att vi har samma ansökningstider som dom. Du ser även ansökningstiderna på deras ansöknings sida. 

När det gäller ansökan till annan kommun än Sala och Västerås, måste du själv kontrollera den kommunens ansökningstider.
Salas vuxenutbildning behöver få in din ansökan komplett med betyg, MINST 2 veckor innan sista ansökningsdatum. Vi har en handläggningstid gentemot andra kommuner för att ta beslut och skicka till mottagande kommun. Ansöker du till Västerås så får vi ansökan elektroniskt men vi behöver fortfarande dina tidigare betyg. Maila dom till vuxnaslarande@skola.sala.se eller ladda upp dom på din ansökningssida  Klicka här