Informationstjänst

Ansökningstider

Publicerad 2018-04-23
Uppdaterad 2018-11-19 08:49
Meddelandet skickas till vuxnaslarande@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Här finner du samtliga ansökningstider som Sala kommun erbjuder.
Är du intresserad utav grund-, gymnasiala- eller yrkesutbildningar utöver de som står här?
Kontakta våra studie- och yrkesvägledare Eldrid Johansen och Katarina Åhlberg.
Du finner deras kontaktuppgifter under rubriken studie- och yrkesvägledning.

Vård- och omsorgsutbildningen

För sista ansökningsdag gäller att ansökningshandlingar och betygskopior skall vara inkomna till Vuxnas lärande i Sala kommun enligt nedan.

  • Start vecka 2   2019, sista ansökningsdag 9 december 2018

Grundläggande komvux 2019

Nedanstående kursstarter och ansökningstider gäller för kurserna svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. För övriga kurser kontakta Vuxnas lärande, Sala.

  • Start 7 januari, sista ansökningsdag 9 december. 
  • Start 4 mars, sista ansökningsdag 3 februari (till denna kursstart går det även att söka grundläggande samhällskunskap).
  • Start 6 maj, sista ansökningsdag 7 april.

Gymnasiala studier

När det gäller ansökan till annan kommun än Sala, måste du själv kontrollera den kommunens ansökningstider.
Salas vuxenutbildning behöver få in din ansökan komplett med betyg, MINST 2 veckor innan sista ansökningsdatum. Vi har en handläggningstid gentemot andra kommuner för att ta beslut och skicka till mottagande kommun.