StartFreden
Kontaktobjekt

Freden

Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2021-03-02 15:48

Adress: Kungsgatan 29, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 97 51
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: freden@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Freden är ett särskilt boende som riktar sig till personer med långvariga psykiatriska svårigheter. De som bor på Freden är i behov av stöd och motivationsarbete för att klara sin vardag. Freden omfattar i dagsläget 8 lägenheter samt gemensamma utrymmen som dagrum/matsal, musikrum, tvättstuga och kök.

Boendet

Varje person/hyresgäst har en egen lägenhet med ett rum och kök och badrum. I köket finns möjlighet till lättare matlagning. Som Boende på Freden ansvarar man själv för att hålla lägenheten i gott skick, givetvis i samarbete med personal om behovet finns.

Arbetet på Freden i stort innebär att stötta de boende i enskilda svåra situationer, och att vara ett stöd i vardagen för att få livet att fungera. Att ständigt vara en god förebild och att öka möjligheterna till en förutsägbar vardag.

På Freden jobbar vi med kontaktmannaskap. Som kontaktman ansvarar man för enskilda personers Genomförandeplan och upprätthållande av denna. Kontaktman kan också hjälpa till med bl.a. myndighetskontakter, vardagsplanering m.m. 

Vi arbetar utifrån verksamhetens grundläggande uppdrag:

  • Ta emot och skapa ett tryggt och förutsägbart boende
  • Stödja och motivera till en meningsfull vardag

Personalgruppen ansvarar för den miljöterapeutiska processen i boendemiljön. Det innebär att tillsammans med de boende t.ex. städa, tvätta och tillreda enklare måltider.

Bild

Fasadbild Freden

Relaterade tjänster