StartFlyktingmottagning
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-05-17
Uppdaterad 2020-03-04 13:36

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-74 98 46
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Sala kommun har uppdrag att vara med vid etableringssamtal tillsammans med nyanlända och Arbetsförmedlingen.