StartBemanningsenheten och timvikarier Vård och Omsorg
Kontaktobjekt

Bemanningsenheten och timvikarier Vård och Omsorg

Publicerad 2017-01-10
Uppdaterad 2020-08-17 13:24

Adress: Norra Esplanaden 5, 1 tr, 733 38 Sala
Besökstider: Boka besök via telefon eller e-post.

Telefon: 0224-74 90 90 (mottagning)
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: Bemanningsenheten.voo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Bemanningsenheten inom Vård och Omsorg är en del av verksamhetsområdet Administrativt stöd, där ingår Staben, Administrationen, Bemanningsenheten samt Personalpool. Administrativt stöds främsta uppgift är att samorganisera de administrativa resurserna samt stödja verksamheterna i organisationen.

Inför en anställning som timanställd inom vård och omsorg

Information som är bra att veta innan du börjar arbeta hos oss. 

Timanställd inom Vård och Omsorg

Lediga jobb

Bemanningsenheten har i uppdrag att tillsätta vakansbeställningar och vikariat vid akut och planerad frånvaro. Inom Vård och Omsorg finns personalpool som består av undersköterskor och vårdbiträden, som är månads- eller timavlönade. Bemanningsenheten tillsätter vikarier till alla verksamheter inom funktionsnedsättning, socialpsykiatrin, stödboende integration samt till  äldreomsorgen. Vi arbetar dels med bemanning av befintliga vikarier till våra verksamheter och dels med nyrekrytering av undersköterskor och vårdbiträden.   

Om vi har behov av nyrekrytering och du är intresserad av att arbeta som vikarie hos oss, då ansöker du via vår platsannons på www.sala.se  Lediga jobb. Länk till Lediga jobb i kommunen.

Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar på annat sätt.

Här kan du läsa mer om att arbeta i personalpool.