StartKontaktKyrkskolan år F-6
Kontaktobjekt

Kyrkskolan år F-6

Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2018-06-27 09:12
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Klintvägen 1, 733 75 Möklinta

Telefon: 0224-74 84 83

Fax: 0224-803 72
E-post: erica.carlsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

  • Huvudbild

Om oss

Kyrkskolan ligger i Möklinta i Sala kommuns norra del. Skolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 6. I skolans lokaler finns även ett fritidshem samt Kyrkskolans förskola. Skolan har en stor skolgård med fotbollsplan, stora gräsytor, fruktträd, växthus, sandlåda, klätterställning, gungor m.m., och närheten till skog och natur gör att vi har tillgång till stora uteklassrum.

Ledningen har ordet

Varmt välkommen till Kyrkskolan i Möklinta.

Kyrkskolan är en grundskola för elever från Förskoleklass till åk 6. I dagsläget går det drygt 60 elever på skolan. Skolan är belägen mitt i samhället Möklinta, med kyrkan på den ena sidan och åkrar på den andra sidan. Vi har även förskola och fritidshem i samma lokaler som skolan.

Vision:

”I Sala har vi höga förväntningar och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas”.

Verksamhetsmål:

Övergripande för Kyrkskolan är att skolans och förskolans medarbetare samverkar. Skola, förskoleklass, fritidshem och förskolan är verksamheter med många likheter och gemensamma ambitioner, men också skillnader, då vi har olika utgångspunkter och uppgifter. Ambitionen är att utjämna, inte radera. Tillvaratagandet av olika kompetenser främjar ett helhetstänkande som i sin tur ger en kvalitetshöjning av arbetet i skolan.

Kyrkskolans huvuduppgifter är att utveckla kunskap och att överföra normer och värderingar. Vi bedriver ett strategiskt och långsiktigt arbete för att skapa en framgångsskola när det gäller en god arbetsmiljö med fokus på god måluppfyllelse. Vi strävar efter meningsskapande lärmiljöer.

Rektors/Förskolechefs roll:

Med ett livslångt lärande som mål och med en tydlig värdegrund driver vi ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi fokuserar på höga förväntningar på alla elever och goda resultat. Vi strävar efter att vara den bästa skolan som elever är stolta att gå på, en skola alla pratar gott om. Varje elev som lämnar Kyrkskolan ska ha en god självkänsla, grundläggande kunskaper, samarbetsförmåga och kunna ta ansvar. Våra elever ska vara rustade för de krav vårt samhälle ställer både i studie- och yrkesliv. T.ex. kompetens inom IKT, mångfald & mångkultur.

Rektors/Förskolechefs ledarskap:

Grunden för en positiv socialutveckling och en optimal kunskapsutveckling är en god miljö för lärande och att skapa ett socialt klimat som gör att alla våra barn känner trygghet, respekt och gemenskap. När vi ger förutsättningar för detta kan vi bidra till att stärka barnens självkänsla och vilja att lära. Jag har en stark tilltro till personalens kompetens och till barns förmåga att bygga kunskap. Det är tillsammans vi skapar förutsättningar för trygghet, utveckling och lärande.

Välkomna till oss! 

Rektor Erica Carlsson