Bygg- och miljökontoret - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Bygg- och miljökontoret

Sala kommun • Org.enhet: Bygg- och miljökontoret

Senast uppdaterad: 2016-09-08

Senast uppdaterad: 2016-09-08CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Besökstider: Öppet idag
Mån, Tis, Ons, Torsdag, Fre: 08:00–17:00
Lör, Sön: Stängt
Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider: Öppet idag
Mån, Tis, Ons, Torsdag, Fre: 08:00–17:00
Lör, Sön: Stängt
Fax: 0224-74 73 08
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Kontoret för myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet, inklusive alkoholtillstånd. Verksamheten ansvarar även för ärenden rörande bostadsanpassningsbidrag.Vår verksamhet

Kontoret består av två enheter: byggenheten och  miljöenheten.

Ärenden som kontoret handlägger är till exempel:

 • ansökningar och anmälningar inom byggnads- och miljöområdet
 • bygglov och förhandsbesked
 • tillstånd för enskilda avloppsanläggningar
 • tillsyn över miljö- och hälsopåverkande verksamheter och åtgärder
 • livsmedelstillsyn
 • alkoholtillstånd och tillsyn

Myndighetsuppgifter i ärendena föreskrivs och regleras bland annat i följande lagstiftningar:

 • Nya plan- och bygglagen
 • Miljöbalken
 • Livsmedelslagstiftning
 • Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
 • Alkohollagen
 • Tobakslagen