StartNäringsliv och arbete
Kategori

Näringsliv och arbete

Publicerad 2017-06-20
Uppdaterad 2018-09-14 14:13
Meddelandet skickas till naringslivskontoret@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Arbetsmarknad

Arbete och studier för nyanlända / ungdomar, arbetslöshet, feriearbete, lediga jobb i kommunen, praktik och arbetsträning, tekniksprånget, timvikarie inom barn och utbildning, timvikarie inom målti...

Företag, stöd och rådgivning

Besöksnäring, etablering, EU-samordning, företagsbesök, företagsklimat, handelsutveckling, import/export, landsbygdsutveckling, lotsning, mentorskap, rådgivning, starta eget.

Mark och lokaler

Ledig kommunal industrimark, bygglov, marklov, rivningslov, byggnadsarbete enligt plan- och byggförordningen, trädfällning på kommunal mark.

Tillstånd, regler och tillsyn

Alkohol, avfall, bygglov, brandskydd, djurhållning, livsmedel, lotterier, tillsynsavgifter, torghandel med mera.

Upphandling och inköp

Autogiro, fakturor till kommunen, fakturor från kommunen, konkurrensutsatt verksamhet, regler för upphandling, pågående upphandlingar.