Sala kommuns logotyp
StartNäringsliv och arbete
Kategori

Näringsliv och arbete

Publicerad 2017-06-20
Uppdaterad 2017-11-13 16:58
Meddelandet skickas till naringslivskontoret@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Företag, stöd och rådgivning

Besöksnäring, etablering, eu-samordning, företagsbesök, företagsklimat, handelsutveckling, import/export, landsbygdsutveckling, lotsning, mentorskap, rådgivning, starta eget.

Mark och lokaler

Ledig kommunal industrimark, bygglov, marklov, rivningslov, byggnadsarbete enligt plan- och byggförordningen, trädfällning på kommunal mark.

Tillstånd, regler och tillsyn

Alkohol, avfall, bygglov, brandskydd, djurhållning, livsmedel, lotterier, tillsynsavgifter, torghandel med mera.

Upphandling och inköp

Autogiro, fakturor från kommunen, fakturor till kommunen, konkurrensutsatt verksamhet, regler för upphandling, pågående upphandlingar.

Arbetsmarknad

Arbete och studier för nyanlända / ungdomar, arbetslöshet, feriearbete, lediga jobb i kommunen, praktik och arbetsträning, tekniksprånget, timvikarie inom barn och utbildning, timvikarie inom målti...

Relaterade kontakter