StartNäringsliv och arbete
Kategori
Publicerad 2017-06-20
Uppdaterad 2021-10-21 10:32

Arbetsmarknad

Lediga jobb, timvikarie, personalpool, Ung Start, praktik, arbetsträning, feriearbete, tekniksprånget, utdrag ur belastningsregistret med mera.

Företag, stöd och rådgivning

Etablering, starta eget, lotsning, mentorskap, företagsregister, rådgivning, företagsbesök med mera.

Mark och lokaler

Ledig kommunal industrimark, bygglov, marklov, rivningslov, byggnadsarbete enligt plan- och byggförordningen, trädfällning på kommunal mark.

Tillstånd, regler och tillsyn

Alkohol, avfall, bygglov, brandskydd, djurhållning, livsmedel, lotterier, tillsynsavgifter, torghandel med mera.

Upphandling och inköp

Offentlig upphandling, konkurrensutsatt verksamhet, att tänka på när ditt företag lämnar anbud med mera.