Sala kommuns logotyp
StartTrafik och resor
Kategori

Trafik och resor

Publicerad 2017-06-15
Uppdaterad 2017-06-15 12:21
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Buss och tåg

Kollektivtrafik och allmänna kommunikationer.

Trafik och gator

Belysning, cykelvägar, namnsättning av gator, parkeringsplatser, parkeringstillstånd, trafikregler med mera.

Torg och allmänna platser

Lokala trafikföreskrifter, torghandel, tillstånd och regler, trädfällning på kommunal mark, varutransport - köra på gågator med mera.

Renhållning och snöröjning

Snöskottning och sandning, städning av gator och trottoarer, papperskorgar och skräp