Sala kommuns logotyp
StartOmsorg och hjälp
Kategori

Omsorg och hjälp

Publicerad 2017-07-01
Uppdaterad 2017-07-01 13:44
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Akut hjälp

Sala kommun kan ge dig stöd om du behöver akut social hjälp. Du kan alltid få hjälp, oavsett om det är dagtid, nattetid eller helg. Vid akuta ärenden ring polisens växel på telefon 114 14.

Mat på vård- och omsorgsboenden

Måltidsenheten är en del av Samhällsbyggnadskontoret och har som uppdrag att tillaga och servera måltider på Sala kommuns vård- och omsorgsboenden, förskolor och skolor

Trygg och säker

Sala kommun har som mål att alla som bor och verkar i eller besöker kommunen ska känna trygghet. Vi vill skapa goda och säkra miljöer i ett robust samhälle som står emot yttre och inre påfrestninga...

Konsumentvägledning

Du som köper en vara eller tjänst kallas konsument. Är du bosatt i Sala kommun kan du få råd i olika konsumentfrågor av konsumentvägledaren. Rådgivningen är gratis. Sala kommuns konsumentrådgivnin...

Ekonomi, försörjningsstöd

Sala kommun har det yttersta ansvaret för att du som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som du behöver för att känna trygghet. Alla kan få tillfälliga problem med sin ekonomi och under korta...

Invandring och integration

Kommunens arbete omfattar såväl mottagande och integrering av nyanlända som annan invandring, exempelvis arbetskrafts- och kärleksinvandring. Integrationsenheten omfattar också verksamheten för ens...

Familj, barn och ungdom

Socialtjänstens rådgivande och stödjande verksamhet erbjuder hjälp i många olika former till barn, ungdomar och föräldrar. Här hittar du information om exempelvis familjerådgivning, familjerätt, st...

Gifta sig, partnerskap

I Sala kommun finns det officiella förrättare med rätt att förrätta borgerlig vigsel. Förrättarna utses av Länsstyrelsen och tjänsten är kostnadsfri. Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ ti...

Hjälp i hemmet

För de flesta är det en trygghet att kunna bo kvar hemma. För att du ska kunna bo kvar kan du få hjälp med sådant som du inte klarar att göra själv. De flesta insatserna måste du ansöka om hos komm...

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning finns det möjlighet till bra hjälpmedel och hjälp med bostadsanpassning.

Särskilda boenden

Beroende på vilken nivå av stöd du behöver så finns det olika typer av boenden som är anpassade för att du ska kunna leva bättre.

Hemlöshet

I Sala kommun kan man ibland se personer som sover utomhus eller sitter i centrum och tigger. Vissa av dem är medborgare i ett annat land än Sverige. Här finns svar på de vanligaste frågorna om vad...

Resor och transporter

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig eller att åka kollektivtrafik på egen hand kan du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstån...

Psykisk ohälsa

Alla människor har en psykisk hälsa. Många tror att psykiska problem bara drabbar svaga personer och att det bara angår andra. Tvärtom är det vanligare än många tror. Man vet fortfarande inte allt ...

Funktionsnedsättning, handikapp

Om du har en funktionsnedsättning och till exempel behöver hjälp i vardagen, i din personliga omvårdnad, eller för att få en meningsfull daglig sysselsättning så kan du ha rätt till insatser/bistån...

Äldre

Äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom kan av kommunen få olika former av stöd och service för att kunna bo kvar i sin bostad. Några av de tjänster som kan erbjudas är bl.a. hemt...

Anhöriga och frivilliga

Du som vårdar en närstående som behöver stöd gör en mycket viktig insats. Om det blir jobbigt för dig som anhörig har kommunen olika stödinsatser. Frivilligorganisationer erbjuder också stöd....

Sjukvård och tandvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. Grundregeln för att få sjukvård och rehabilitering i det egna hemmet är att det finns...

Missbruk och våld

Missbruk är ett begrepp som används i samband med olika ämnen och substanser, som alkohol, narkotika och vissa läkemedel. Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar får denn...

Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som till exempel begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.