Kategori

Skolskjuts, elevresor

Publicerad 2017-08-08
Uppdaterad 2017-08-08 16:08
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Busskort/resebidrag vid gymnasial utbildning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-01 13:22

  Gymnasieelev som är folkbokförd i Sala kommun och dagligen reser till skolor mer än 6 km från bostad har rätt till reseersättning till och med det första kalenderhalvåret (vårterminen ut) det år de...

 • Skolkort för gymnasie­elever i Västmanland - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 14:03

  Med elevresor avses gymnasieelevers dagliga resor mellan bostad och skola. Västmanlands lokaltrafik (VL) handlägger på uppdrag av de olika kommunerna ansökningarna gällande fria skolresor för gymna...

 • Skolskjuts - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-11 11:11

  Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till gångavstånd till skola, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. I Sala kommu...