Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Sala kommun • Org.enhet: Räddningstjänsten Sala-Heby

Senast uppdaterad: 2016-05-30

Senast uppdaterad: 2016-05-30


Meddelandet skickas till raddningstjansten@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA innebär att ha ordning och reda i sitt brandskydd, att minimera skadorna om olyckan är framme genom interna regler, kontroller och tekniska brandskydd. Alla företag och organisationer är enligt Lagen om Skydd mot olyckor (LSO), skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.