Avgifter - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Avgifter

Sala kommun • Org.enhet: Samhällstekniska enheten

Senast uppdaterad: 2016-07-22

Senast uppdaterad: 2016-07-22CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Anläggningsavgiften avser framdragning av vatten, spillvatten och dagvatten till tomtgräns, och upprättande av förbindelsepunkt. Brukningsavgiften delas in i två delar; en helt rörlig del och en fast årlig del.