Mellanlagring av farligt avfall

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-05-24

Senast uppdaterad: 2016-05-24


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

En gång i tiden var Sala Silvergruva en av Sveriges viktigaste och mäktigaste platser. Gruvan satte Sala på kartan och gjorde vår mark unik. Och unik är den än idag. Lämningarna efter gruvdriften påverkar alla oss som bor i Sala stad. Därför måste vi tillsammans arbeta för att minska miljöeffekterna av vår unika historia.1. Introduktion

Ingen vet vem eller när silvret upptäcktes i Sala. Enligt legenden var det storbonden Bråsta-Lars kor som på 1400-talet fick silver på sina horn, men redan innan det förekom brytning i liten skala. Under 1500-talet var Sala Silvergruva Sveriges skattkammare och många bönder övergav sina jordbruk för att arbeta under jord. 

Silvergruvans påverkan på vår miljö märks inte med ögonen. Däremot finns spår av den i form av metaller i jorden. Sala kommun arbetar kontinuerligt med att undersöka miljön, och det finns en bred kunskap om hur läget är. Följande text beskriver detta, men ger också information om vad vi gör för att minska riskerna för oss som bor eller ska bygga i Sala.