Personlig assistent

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-27

Senast uppdaterad: 2016-04-27


Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Personer under 65 år med stor funktionsnedsättning kan ansöka om personlig assistans.1. Vem kan få personlig assistent?

Om den enskilde själv inte kan uppfylla de grundläggande behov som är:

  • hjälp med personlig hygien
  • behov av hjälp med måltider (vid själva intagandet av föda)
  • behov av hjälp med på- och avklädande
  • behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning eller
  • behov av hjälp med att kommunicera med andra.

Dessa kriterier ligger till grund för bedömning av personlig assistans.
Personlig assistans i gruppbostad, daglig verksamhet, förskola samt skola beviljas normalt inte.
Personlig assistans för den som har behov av mer än 20 timmar grundläggande behov, ansöks hos Försäkringskassan.