Stöd till barn och ungdom - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Stöd till barn och ungdom

Sala kommun • Org.enhet: Barn och ungdomsgruppen

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Senast uppdaterad: 2017-04-10CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar.