Förorenade områden

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Förorenade områden är ofta ett resultat av tidigare industrier som lämnat giftiga ämnen kvar i marken. Idag är de förorenade områdena ett större miljöhot än de pågående miljöfarliga verksamheterna. För att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö måste dessa områden identifieras, undersökas och saneras.