Hemhjälp, hemtjänst

Sala kommun • Org.enhet: Äldreomsorg (ÄO)

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom får svårt att klara dig själv kan du ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Hemtjänsten utgår från det du klarar själv och kompletterar sedan med olika insatser som du har behov av. Insatserna kan vara allt från enklare serviceinsatser till personlig omsorg och omvårdnad.