Möten och protokoll

Sala kommun • Org.enhet: Administrativa enheten

Senast uppdaterad: 2017-07-06

Senast uppdaterad: 2017-07-06


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Normalt sammanträder fullmäktige, kommunstyrelse, utskott och nämnder en gång per månad. Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, bildnings- och lärandenämndens möten är öppna för allmänheten.