Överklaga beslut, rättssäkerhet - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Sala kommun • Org.enhet: Juridiska enheten

Senast uppdaterad: 2016-06-16

Senast uppdaterad: 2016-06-16CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Den som inte är nöjd med ett beslut (helt eller delvis) kan överklaga det hos förvaltningsrätten.