Diarium och arkiv - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Diarium och arkiv

Sala kommun • Org.enhet: Administrativa enheten

Senast uppdaterad: 2016-09-05

Senast uppdaterad: 2016-09-05CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det hanteras vanligast genom så kallad diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring betyder alltså att man dels för dagbok över de handlingar som myndigheten tar emot och skickar, och dels de som upprättas inom myndigheten.