Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Synpunkter och klagomål

Sala kommun • Org.enhet: Juridiska enheten

Senast uppdaterad: 2016-04-27

Senast uppdaterad: 2016-04-27CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala kommun vill bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet. Vi behöver därför dina synpunkter på våra verksamheter och tjänster.

Såväl klagomål som beröm men även förslag mottages tacksamt. Du kan kontakta oss på flera olika sätt. Använd självservicetjänsten för synpunkter eller via kontaktinformationen för den enhet du vill kontakta.

Hur kan du påverka?

Du kan rösta i allmänna val, gå med i ett politiskt parti eller i en förening, underteckna upprop, skriva insändare, demonstrera, delta i kommunens dialogaktiviteter, lämna synpunkter och klagomål och överklaga beslut, med mera. Var även uppmärksam på att du i ett tidigt skede kan påverka planer som handlar om nybyggnationer och planerade bostadsområden.

Kommunstyrelsens samverkansråd

De kommunala samverkansråden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information och dialog kring kommunens tillväxt- och arbetsmarknadsområde, kommunbygdefrågor och brottsförebyggande arbete.

Samverkanrådens roll och funktion

De kommunala samverkansråden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information och dialog inom sina respektive verksamhetsområden. Råden fattar inga formella beslut men har möjligheter att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten.

I de kommunala samverkansråden kan ingå förtroendevalda från kommunstyrelsen, olika kommunala förvaltningsområden, myndigheter, näringsliv och/eller intresseorganisationer. Råden sorterar under kommunstyrelsens ansvar.