Regler och styrande dokument

Sala kommun • Org.enhet: Administrativa enheten

Senast uppdaterad: 2017-07-06

Senast uppdaterad: 2017-07-06


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Ett urval av kommunens styrdokument som föreskrifter, taxor, bolagsordningar, reglementen och delegationsordningar beslutade av kommunfullmäktige eller nämnd.

Styrdokument under fullmäktige

Till denna kategori hör Avgifter, Planer, Policyer, Program, Regler och Stadgor.

Styrdokument under nämnd, kommunstyrelse och förvaltning

Till denna kategori hör Handlingsplaner, Handlingsprogram, Riktlinjer, Tillämpningsregler och rutiner.