Gator

Sala kommun • Org.enhet: Administrativa enheten

Senast uppdaterad: 2017-09-19

Senast uppdaterad: 2017-09-19


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Enhet Gata/park som lyder under tekniska kontoret är väghållare och ansvarig för alla gator inom ett område som sträcker sig från Ängshagen och Silvergruvan i söder till Skuggan och Norrängen i norr.