Trafik och gator

Sala kommun • Org.enhet: Samhällsbyggnadskontoret

Senast uppdaterad: 2017-02-27

Senast uppdaterad: 2017-02-27


Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Enhet Gata/park som lyder under tekniska kontoret är väghållare och ansvarig för alla gator inom ett område som sträcker sig från Ängshagen och Silvergruvan i söder till Skuggan och Norrängen i norr.