Handikapprådet

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Kommunala handikapprådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrade.

Kommunstyrelsen har huvudmannaskapet för handikapprådet. 

Handikapprådet ska vara en referensgrupp för kommunens styrelser och nämnder, men även andra aktörer kan samarbeta med rådet. Genom sina representanter i handikapprådet kan föreningar aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten.