Renhållning och snöröjning

Sala kommun • Org.enhet: Gata/park

Senast uppdaterad: 2017-09-22

Senast uppdaterad: 2017-09-22


Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Enheten Gata/park ser till att kommunens gator och vägar är rena. Här kan du få svar på några av alla de frågor som dyker upp i snöröjningstider om var, när och i vilken ordning det plogas och röjs på kommunens, sammanlagt, dryga tio mil av gångbanor, cykelbanor och gator.