Bolag och stiftelser

Sala kommun • Org.enhet: Ekonomikontoret

Senast uppdaterad: 2016-07-01

Senast uppdaterad: 2016-07-01


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala kommun bedriver en del av sin verksamhet genom hel- eller delägda aktiebolag. Kommunen har även ägarandel i det regionala bolaget Vafab miljö AB.

  • Salabostäder AB - 100 % kommunalägt
  • Sala-Heby Energi AB - 87,5 % kommunalägt
  • Sala Silvergruva AB - 81 % kommunalägt