Jämför service, kvalitet i verksamheter

Sala kommun • Org.enhet: Ekonomikontoret

Senast uppdaterad: 2017-04-26

Senast uppdaterad: 2017-04-26


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Hur effektivt används kommunens skattemedel och vilka resultat leder det till för att skapa ett gott samhälle att leva i för invånarna? Genom projekt som Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) kan mätningar och jämförelser göras utifrån ett medborgarperspektiv. Tack vare den digitala information som är fritt tillgängligt genom "öppna data" kan jämförbara s.k. nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting tas fram som bygger på data från ett stort antal myndigheter.