Arbetsmarknad - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Arbetsmarknad

Sala kommun • Org.enhet: Arbete och försörjning

Senast uppdaterad: 2016-07-15

Senast uppdaterad: 2016-07-15CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Kommunen arbetar aktivt med att erbjuda arbetsmarknadspolitiska insatser som stärker de arbetslösas kompetens och möjligheter att få ett arbete.