Skyltning

Sala kommun • Org.enhet: Byggenheten

Senast uppdaterad: 2016-05-11

Senast uppdaterad: 2016-05-11


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala och Heby har båda antagit riktlinjer för hur skyltar och skyltning bör utföras, baserade på nuvarande bygglovslagstiftning. Några av dessa rekommendationer, som är utgångspunkten när bygglovsansökningar handläggs, finns att hitta här.