Miljöfarlig verksamhet - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Miljöfarlig verksamhet

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Många verksamheter som bedrivs i samhället påverkar vår miljö. Dessa verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Samhällsbyggnadsutskottet respektive Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndigheter för de verksamheter som bedrivs i Sala respektive Heby kommuner.