Köldmedier

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

En sammanställning av gällande taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, försäljning av receptfria läkemedel, tobakslagen och alkohollagen gällande för Sala kommun och Heby kommun. Taxor och avgifter är fastställda av kommunfullmäktige i Sala kommun och Heby kommun.1. Avlopp

Handläggningsavgift för 1-4 hushåll: 7 049 kr