Bygglov - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Bygglov

Sala kommun • Org.enhet: Byggenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Innan någon typ av byggnation äger rum bör man kontrollera vilka möjliga tillstånd som kan krävas. Om man bygger utan bygglov kan konsekvenserna bli kostsamma.